Ucapan selamat oleh Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Dr. Ivan Kaunang, S.S., M.Hum kepada empat mahasiswa jurusan yang diwisuda 20 Mei 2021

Ucapan selamat oleh Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Dr. Ivan Kaunang, S.S., M.Hum kepada empat mahasiswa jurusan yang diwisuda 20 Mei 2021

Ketua Jurusan

Dr. Ivan .R. B Kaunang, S.S.,M.Hum.